Quy trình giao dịch Biệt thự Dương Nội - An Khang Villas1. Đối với hợp đồng đặt cọc
Đợt
Giá trị thanh toán xin điều chỉnh
Thời gian thanh toán
Đợt 1
Đặt cọc 200 triệu
Tại thời điểm đặt cọc
Đợt 2
10% tổng giá trị đất ghi trên HĐ  + 100% tiền cơ hội mua (đã bao gồm 200 triệu đặt cọc)
Sau 30 ngày kể từ ngày đặt cọc và ký Hợp đồng đặt cọc
Đợt 3
60% tổng giá trị đất ghi trên HĐ + 30% tổng giá trị xây thô
Sau 03 tháng kể từ ngày đặt cọc + ký HĐMB (tùy thời điểm nào đến sau)
Đợt 4
30% tổng giá trị đất ghi trên HĐ + 30% tổng giá trị xây thô
Sau 3 tháng kể từ ngày kí HĐMB
Đợt 5
35% tổng giá trị xây thô
Khi khách hàng nhận bàn giao nhà
Đợt 6
5% tổng giá trị xây thô
Khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà của ngôi nhà


2. Đối với Hợp đồng mua bán
Tiến độ thanh toán đối với những căn thi công xong móng

Đợt
Giá trị thanh toán xin điều chỉnh
Thời gian thanh toán
Đợt 1
Đặt cọc 200 triệu
Tại thời điểm đặt mua
Đợt 2
10% tổng giá trị đất ghi trên HĐ  + 10% tổng giá trị xây thô + 100% tiền cơ hội mua (đã bao gồm 200 triệu đặt cọc)
Ngay tại thời điểm ký hợp đồng mua bán (sau 30 ngày kể từ ngày đặt cọc)
Đợt 3
60% tổng giá trị đất ghi trên HĐ + 45% tổng giá trị xây thô
Sau 03 tháng kể từ ngày kí HĐMB
Đợt 4
30% tổng giá trị đất ghi trên HĐ + 45% tổng giá trị xây thô
Khi khách hàng nhận bàn giao nhà
Đợt 5
5% tổng  giá trị xây thô
Khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà của ngôi nhà